PROJE HAKKINDA

Planladığımız Bilim Şenliği ile öğrencilere öncelikle analitik düşünce, bilimsel bakış açısı ve problem çözme becerilerini kazandırabileceğimizi düşünmekteyiz. Okullarımızdaki bilimsel sürecin içine girememiş öğrencilerimizin de bilimle buluşmalarını, topluma karşı daha bilinçli bireyler olmalarını sağlamaktır.

Bu amaçla; İlimizde öğrenciler sadece akademik faaliyetlere yönlendirilmektedir. Bu durum onların bilim ve bilimsel süreçlere karşı merak duygularını köreltmektedir. Bilim şenliği sayesinde öğrencilerin pozitif bilimlerle tanışmasını ve sanatsal etkinliklere ilgilerinin arttırılmasını amaçlamaktayız. Sosyalleşme ihtiyacı olan bireylerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumsallaşmasını ve hedef kitlenin teknolojik gelişmelerden haberdar olmasını, bilim dalları arasındaki etkileşimden faydalanarak bilime olan ilgiyi arttırmayı,(ör: Türküler ile değerlerimizin farkındalığı, sportif faaliyetlerle sayısal zekâyı geliştirme, oyunlarla yabancı dil eğitimini sağlama, resim yapma ile psikomotor becerilerin geliştirilmesi), katılımcıların kendi aralarında etkileşimde bulunarak hem akran dayanışmasının gelişmesini hem de kubaşık öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Projemizin hedef kitlesi ilimizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, veliler ve toplumun her kesimidir. Proje Etkinliklerimiz, farklı derece ve türdeki öğrenci, öğretmenler ile SDÜ ve Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlilerinin hazırladığı Doğa bilimleri Fen ilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, Tıbbi Bilimler, Teknoloji, Mühendislik, Astronomidir. Ayrıca sanatsal, kültürel sergiler, gösteriler, yarışmalardan oluşmaktadır. Etkinliklerimizi Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, SDÜ, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık il müdürlüğü, Ser-tur ile İTSO gibi pek çok kurumun desteğini alarak 46.000 öğrenci ve 50.000 halkın katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bilim Şenliğimiz 18-19-20 Ekim 2018 tarihlerinde Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüğüne ait Işıkkent Kapalı Spor salonunda, Konferans ve tiyatro gösterilerini ise Şehit Tevhit Akkan Kız And.İmam Hatip Lisesinin 450 kişilik tiyatro salonunda gerçekleştirilecektir.

Etkinliklerden bazıları; İnsanın Evreni Kavrama Serüveni, Astronomi, Çevre, İnsan ve Sanat, Neden Yabancı Dil konuşamıyoruz, alternatif enerji kaynakları, çeşitli sanat dallarında sergi ve atölye çalışmaları, proje yarışmaları ile ilginç gösterilerdir.

Ayrıca Balıkesir Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlileri konuşma yapacaklardır.